НАШИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ СА ВАШ ИЗБОР

Намирате се в положение, когато Вашето производство изисква за определено време увеличение на броя на служителите? Искате ефективно набиране на качествени служители, които пълноценно ще покрият Вашия работен пик? Предлагаме: във формата на Temporary staffing ще приемем служители, които ще преквалифицираме за Вашите производствени процеси в нашия skill център и ще Ви дадем възможност да вземете най-добрите служители във Вашия основен състав чрез Try & Hire. ИЗОБРАЗЕТЕ УСЛУГИТЕ

Създава ли Ви производствени проблеми недостатъкът от квалифицирани служители ? Производствените специалисти ли са за Вас ключовите служители ? Ще изградиме за Вас Assessment Centrum, c помощта на който ще изберем от групата кандидати най-подходящия за Вашия основен състав на основата на изискванията Permanent Staffing. Ако Вашият процес на обучение е по-дълъг и по-сложен, препоръчваме Ви да използвате възможностите за работа във формата Try & Hire, при която за основния състав предлагаме вече напълно продуктивния служител с необходимата квалификация. ИЗОБРАЗЕТЕ УСЛУГИТЕ

Има ли Вашето дружество производствени престои? Срещате ли се с висока сезонна заболеваемост? Смущава ли Ви годишната висока вноска за непримане на здравословно тежко пострадалите? По-високи ли са Вашите разходи за заплати Y2Y? Препоръчваме - преместване на част от Вашите служители в състава на агентурните служители като Temporary staffing - тези служители ще използвате само в случай на производствени нужди, ще създадем ефективен контрол за спазването на режима на лечение чрез CSA ( control of sickness absence). На основата на месечното наблюление на вноската за неприемане на здравословно тежко постигнатите внедряваме в необходимото време оптимилизация с помощта на вътрешна класификация. ИЗОБРАЗЕТЕ УСЛУГИТЕ

Промени ли са Вашето производство ? Започвате ли с производството на нов продукт ? Променихте ли технологичния подход ? Инвестирахте ли за нови производствени машини и съоръжения ? Ще подготвим за Вас с помощта на вътрешен контрол група служители, за които ще дефинираме Development centrum и служителите ще обучим за новите производствени процеси. Евентуално ще ги включим в skill център за практическо придобиване на исканите способности и сръчности. ИЗОБРАЗЕТЕ УСЛУГИТЕ

Имате ли повече от 3 доставчици на персонални услуги ? Искате ли да създадете еднакви условия за доставчиците ? Искатели да оптимизирате административния процес с доставчиците ? Ще се станем за Вас единствен партньор-доставчик и във формата Master Vendor ще покриеме и останалите Ваши доставчици. Целия административен процес за осигуряване на персоналните услуги ще изготвим за всичките доставчици и за Вас ще изготвиме само един документ за акцептация. ИЗОБРАЗЕТЕ УСЛУГИТЕ

Има ли Вашето производство сезонен характер? Трябва ли краткотрайно да увеличите броя на работниците? Трябва ли да осигурите инвентаризация на склада? В този случай идеално решение за Вас е Part Time staffing. За определени дни или седмици ще осигурим целия набирателен процес за подходящи работници, организацията и администрацията, свързани с осигуряването на сезонните работници, и то точно съгласно Вашите искания. ИЗОБРАЗЕТЕ УСЛУГИТЕ

Има ли опасност от масово уволнение? Искате ли да минимализирате риска, свързан с разходите за намаление броя на собствените служители? Искате ли да облекчите Вашия персонален отдел? С персонален контрол ще постигнем оптимален брой на собствените служители. Останалите служители ще прехвърлим с вътрешен outplacement в режим на агентурни служители като Temporary staffing. Ще минимализираме за Вас риска от възникването на финансови разходи в момента на необходимост от ограничение на производството. ИЗОБРАЗЕТЕ УСЛУГИТЕ

ИСКАТЕ ЛИ РАБОТА ВЕДНАГА?

Посетете нашия портал Внезапна работа, където ще намерите много работни предложения от различни области. Редовно допълваме предложенията и ги актуализираме съгласно нуждите на нашите клиенти. На нашата страница ВНЕЗАПНА РАБОТА имаме за Вас актуални предложения за работа. Използвайте възможността да намерите перспективна работа. Още днес. ВНЕЗАПНАТА РАБОТА ще Ви позволи това.

ИЗОБРАЗЕТЕ
РАБОТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗАЩО ЕДИМАКС

Винаги ще подготвим за Вас ново решение на Вашето актуално положение в областта HR. Благодарение на нашите познания и опит в управлението на човешките източници представляваме за Вас идеално свързване на професионалността и лоялността. Нашите приоритети и стойности Ви гарантират сътрудничество със стабилен партньор на трудовия пазар и своето усилие винаги влагаме в създаването и поддържането на коректно партньорско отношение. Ние сме Ваша сигурност за идеалната настройка на човешкия потенциал.

Staffing

Staffing ще Ви позволи внезапна реакция на актуалните нужди на пазара и ще осигури ефективен производствен процес във Вашето дружество. И то във формата на краткотрайно вземане на служители или на продължителна стратегия на агентурно набиране. При сътрудничеството поемаме цялата отговорност за избора, набирането и проверката на служителите съгласно Вашата спецификация. Приетите подходящи кандидати временно ще ги включим във Вашия производствен процес във времето, което Вие искате. Staffing ще Ви освободи не само от набирателните дейности, но също всичката персонална работа и отговорност, свързана с трудовоправното отношение служител - работодател е напълно в нашата компетентност.

ПОВЕЧЕ ИНФО

RECRUITING

Recruiting е средство за създаване и следващо развитие на Вашия професионален тим от собствени служители. На основата на Вашите искания на трудовия пазар ще потърсим най-подходящите служители, които ще бъдат пълноценни членове на Вашия основен състав служители. Намирането на подходящи служители за Вас е за нас огромно предизвикателство и успех, тъй като ефективна селекция ще постигнем само в случай на наша обща симбиоза на Вашето очакване и на нашата професионална оценка. Подходящия кандидат за Вас не само ще намерим, но ще го мотивираме и комплексно подготвим за изпълнението на отговорните задачи, свързани с исканата от Вас работна позиция.

ПОВЕЧЕ ИНФО

CONSULTING & TRAINING

В съгласие с дефиницията на Вашето очакване ще изготвим проект, на основата на който ще извършим проверка на избрани области и дейности в дружеството. Резултата от проверката ще служи като основа за дефиниране на областите за развитие и обучение на Вашите ключови служители. Ще подготвим и осигурим индивидуални планове за обучение и курсове за служителите. плановете ще бъдат насочени към развитието и запазването на личните, ръководните и професионални знания, свързани с кариерното израстване на тези служители. Само процесът на непрекъснато обучение на ключовите служители е пътя към успеха на Вашето дружество.

ПОВЕЧЕ ИНФО

ЩЕ НИ НАМЕРИТЕ И НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Edymax Facebook Edymax Google+
Edymax LinkedIn
Edymax Youtube
Edymax Twitter

created by 2CREATE advertising