Naše možnosti sú vaše príležitosti

Ste v situácii, kedy si Vaša výroba vyžaduje na určitý časový horizont navýšenie počtu zamestnancov? Chcete efektívny nábor kvalitných zamestnancov, ktorí plnohodnotne zastrešia Vašu výrobnú špičku? Navrhujeme: formou Temporary staffing pre Vás zamestnáme pracovníkov, ktorých preškolíme na Vaše výrobné procesy v našom skill centre a dáme Vám možnosť prevziať najlepších pracovníkov do Vášho kmeňového stavu prostredníctvom Try & Hire. Zobraziť služby

Spôsobuje Vám nedostatok kvalifikovaných pracovníkovej výrobné problémy? Sú špecialisti výroby pre Vás kľúčovými zamestnancami? Nastavíme pre Vás Assessment Centrum, prostredníctvom ktorého vyberieme zo skupiny kandidátov toho najvhodnejšieho do Vášho kmeňového stavu, a to na základe podmienok Permanent Staffing. Pokiaľ je Váš proces zaškolenia dlhší a náročnejší, odporúčame Vám využiť možnosti zamestnania formou Try & Hire, kde do interného stavu odporučíme až plne produktívneho pracovníkova s potrebnou kvalifikáciou. Zobraziť služby

Má Vaša spoločnosť výrobné odstávky? Stretávate sa s vysokou sezónnou chorobnosťou? Zaskočí Vás každoročne vysoký odvod podielu za nezamestnávanie zdravotne ťažko postihnutých? Sú Vaše náklady na mzdy Y2Y vyššie? Odporúčame - prezamestnať časť Vašich pracovníkov do stavu agentúrnych zamestnancov ako Temporary staffing - týchto pracovníkov využívate len v prípade potreby výroby, nastavíme efektívnu kontrolu dodržiavania liečebného režimu prostredníctvom CSA (control of sickness absence). Na základe mesačného monitoringu výšky podielu nezamestnávania zdravotne ťažko postihnutých implementujeme v odpovedajúcom čase optimalizáciu ,a to pomocou Interného outplacementu. Zobraziť služby

Zmenila sa Vaša výroba? Začínate s výrobou nového produktu? Zmenili ste technologický postup? Investovali ste do nových výrobných strojov a zariadení? Pripravíme pre Vás formou Interného auditu skupiny pracovníkov, pre ktorých zadefinujeme Development centrum a pracovníkov nastavíme na nové výrobné procesy. Poprípade zaradíme do nášho skill centra pre praktické nadobudnutie požadovaných schopností a zručností. Zobraziť služby

Máte viac ako 3 dodávateľov personálnych služieb ? Chcete nastaviť rovnaké podmienky pre dodávateľov ? Chcete optimalizovať proces administrácie dodávateľských vzťahov ? Staneme sa pre Vás jediným dodávateľským partnerom a formou Master Vendor zastrešíme zvyšných Vašich dodávateľov. Celý proces administrácie zaistenia personálnych služieb spracujeme za všetkých dodávateľov a pre Vás nastavíme len jeden dokument k akceptácii. Zobraziť služby

Má Vaša výroba sezónnu krivku? Potrebujete krátkodobo navýšiť väčší počet zamestnancov? Potrebujete zabezpečiť inventarizáciu skladu? Ideálnym riešením pre Vás je v tomto prípade Part Time staffing. Na určité dni či týždne zabezpečíme celý proces náboru vhodných zamestnancov, organizáciu a administráciu spojenú pri zabezpečení sezónnych pracovníkov ,a to presne podľa vašich požiaiadaviek. Zobraziť služby

Hrozí Vám hromadné prepúšťanie? Chcete minimalizovať riziko spojené s nákladmi na zníženie počtu interných zamestnancov? Chcete odľahčiť Vaše personálne oddelenie? Personálnym auditom nastavíme optimálny počet interných zamestnancov. Ostatných zamestnancov prevedieme interným outplacementom do režimu agentúrnych zamestnancov ako Temporary staffing. Pre Vás týmto minimalizujeme riziko vzniku finančných nákladov v okamihu potreby obmedzenia výroby. Zobraziť služby

Chcete prácu ihneď?

Navštívte náš portál Okamžitá práca, kde nájdete veľké množstvo pracovných ponúk z rôznych oblastí. Ponuky pravidelne pridávame a aktualizujeme podľa potrieb našich klientov. Na našej stránke OKAMŽITÁ PRÁCA máme pre Vás aktuálne ponuky pracovných príležitostí. Využite možnosti získať perspektívne zamestnanie. Ešte dnes. OKAMŽITÁ PRÁCA Vám to umožní.

Zobraziť
Pracovné ponuky

Prečo Edymax

Vždy pre Vás pripravíme inovatívne riešenie Vašej aktuálnej situácie v oblasti HR. Vďaka našim znalostiam a skúsenostiam v oblasti riadenia ľudských zdrojov sme pre Vás ideálnym spojením profesionality a vysokej lojality. Naše priority a hodnoty Vám garantujú spoluprácu so stabilným partnerom na trhu práce a svoje úsilie vždy vkladáme do vytvorenia a udržania korektného partnerského vzťahu. Sme Vaša istota ideálneho nastavenia ľudského potenciálu.

Staffing

Staffing Vám umožní okamžitú reakciu na aktuálne potreby trhu a zaistí efektívny výrobný proces Vašej spoločnosti. A to formou krátkodobého zaistenia pracovníkov či dlhodobej stratégie agentúrneho zamestnávania. Nastavením spolupráce preberáme všetku zodpovednosť za výber, nábor a testovanie zamestnancov podľa Vašej špecifikácie. Akceptovaných vhodných kandidátov dočasne pridelíme do Vášho výrobného procesu a to presne na Vami požadované obdobie. Staffing Vám nie len uvoľní ruky od náborových aktivít, ale tiež všetka personálna agenda a zodpovednosť spojená s pracovno-právnym vzťahom zamestnanec – zamestnávateľ je plne v našej kompetencii.

Viac info

RECRUITING

Recrutiting je nástroj slúžiaci na zostavenie a následný rozvoj Vášho profesionálneho tímu interných zamestnancov. Na základe Vašich požiadaviek na trhu práce vymeniť pre Vás a na trhu práce vyhľadáme najvhodnejších zamestnancov, ktorí budú plnohodnotnými členmi Vášho zamestnaneckého portfólia. Vyhľadanie pre Vás vhodných zamestnancov je pre nás obrovskou výzvou a úspechom, keďže k efektívnej selekcii dôjde len v prípade našej spoločnej symbiózy ,a to Vášho očakávania a nášho profesionálneho úsudku. Vhodného kandidáta pre Vás nielen vyhľadáme, ale aj patrične motivujeme a komplexne pripravíme na plnenie náročných úloh spojených s Vami požadovanou pracovnou pozíciou.

Viac info

CONSULTING & TRAINING

V súlade s definíciou Vášho očakávania, nastavíme projekt, na základe ktorého sa zameriame na auditovanie vybraných oblastí a činností v spoločnosti. Výstup z auditu poslúži ako podklad k definícii oblastí rozvoja a následného vzdelávania Vašich kľúčových zamestnancov. Pripravíme a zabezpečíme individuálne plány školení a kurzov pre zamestnancov, tieto budú zamerané na rozvoj a udržanie osobnostných, manažérskych a odborných znalostí spojených s kariérnym rastom týchto zamestnancov. Len proces kontinuálneho vzdelávania kľúčových zamestnancov je cestou k úspechu Vašej spoločnosti.

Viac info

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach

Edymax Facebook Edymax Google+
Edymax LinkedIn
Edymax Youtube
Edymax Twitter
Informácie o spracovaní osobných údajov

created by 2CREATE advertising