Press Centrum

Nové trendy a inovácie? My sme to poňali inak: chceme kvalitu!

Celý článok si môžete prečítať tu v PDF.

Spoločnosť Edymax funguje na trhu práce už 13 rokov a momentálne sa radí medzi lídrov v oblasti personálnych agentúr na slovenskom a čes kom trhu. Počas svojho rozvoja zaznamenala mnoho rôznych vývojových štádií a rozvojových úrovní od malej firmy s niekoľkými des iatkami dočasne pridelených zames tnancov až po dnešný stav, keď hrdo prezentujeme 7-tisíc dočasne pridelených zames tnancov v troch krajinách. Najvýraznejší nárast zaznamenala spoločnosť v roku 2013, keď objem pridelených zames tnancov medziročne vzrástol o takmer 100 % a dravosť a flexibilitu personálnej agentúry Edymax začalo vnímať čoraz viac spoločností využívajúcich personálny lízing. Malá, takmer rodinná spoločnosť, sa zrazu zmenila na korporátny kolos, ktorý si vyžadoval úplne iný prístup – najmä smerom dovnútra k riadeniu interných procesov a interných zamestnancov.

Tu niekde, aj keď si to v tom momente asi málokto uvedomoval, začala vznikať potreba riešiť veľa vecí inak ako predtým. V Edymaxe vtedy pracovalo veľa šikovných zamestnancov, ktorí sa snažili robiť všetko pre to, aby hlavne klient, teda užívateľský zamestnávateľ, bol spokojný a všetko bolo zvládnuté na maximálnu možnú mieru. Keď k uvedenému pripojíme legislatívne, veľmi intenzívne zmeny Zákonníka práce v roku 2015 a krátkosť času, keď sa mali implementovať, bolo to veľmi ťažké obdobie. Dnes môžeme spokojne konštatovať, že sme to zdarne zvládli a poďakovať všetkým klientom za trpezlivosť, kooperáciu a veľkú angažovanosť.

Osobne som sa celého tohto procesu zúčastnila na pozícii Branch Director, teda aj na mne ležala priama zodpovednosť za riadenie a implementáciu všetkých zmien v praxi. V tom čase bolo pod mojím vedením 16 úžasných kolegov na rôznych pozíciách od koordinátorov, náborárov až po projektových manažérov. Veľmi intenzívne som vnímala prvotnú nevôľu čokoľvek meniť, pretože celkom úprimne – ľudia nemajú rýchle zmeny veľmi v láske. Nešlo len o stále nové metodické pokyny a smernice, ale aj o implementáciu nového vlastného softvéru EDIS. Len čo sme si ale celý proces dopodrobna vysvetlili a ukázali si, čo nám daná zmena prinesie v rámci zlepšenia a zjednodušenia práce, kolegovia sa doslova naštartovali a boli ochotní sa veľa vecí naučiť aj nad rámec ich vtedajších potrieb. Ako príklad uvediem používanie kontingenčných tabuliek a rôznych funkcií, ako napr. „VLOOKUP“ pri spracovávaní podkladov potrebných pre spracovanie miezd. Prvé reakcie boli v štýle: „načo mi to bude, veď ja to už dlho robím takto a dobre je...“ a pod. Tak som si niektorých z nich posadila vedľa seba a museli napríklad spomínané mzdové podklady spracovať pri mne, pričom sme si to premietali na projektor. Po tom, ako mi kolega alebo kolegynka ukázali, ako to robia oni, ukázala som im tým istým spôsobom, ako by som to spravila ja. A v tomto momente prišla motivácia, pretože mne to trvalo výrazne kratšie :). V danom momente som vôbec neriešila, ako fungujú iné pobočky, a pravdupovediac, ani ma to veľmi nezaujímalo. Čo som ale riešila veľmi intenzívne, boli niektoré rozhodnutia a nariadenia „zhora“, ktoré mi zozačiatku pripadali nelogické a najmä nepraktické. Dostávala som veľa podnetov aj od ľudí v mojom tíme, ktoré sme sa snažili posunúť ďalej. Veľmi sme chceli niečo zmeniť, zjednodušiť, ale náš hlas sa strácal niekde v štruktúre spoločnosti, čo nás veľmi frustrovalo. Na druhej strane sa aj v tom čase našli nadriadení kolegovia, ktorí boli ochotní ma vypočuť a spoločnými silami sme veľa vecí systémovo nastavili a dostali pod väčšiu kontrolu. Hovorím o ekonomickom oddelení a oddelení kontrolingu. Veľmi som sa tešila, keď som začala počúvať pozitívne ohlasy na moju pobočku a mojich kolegov v tíme a bola som na nich patrične hrdá.

QUALITY DIRECTOR AKO „TMEL“ FIRMY

Niekedy v lete tohto roka sa v našej štruktúre objavila pozícia Quality Director – v tom čase neobsadená. Vtedy som si v duchu povedala, že to by mohol byť ten „tmel“, ktorý by nás všetkých spojil. Taká duša firmy. Niekto, kto by vedel pochopiť potreby všetkých zamestnancov od najnižších pozícií v štruktúre až po tie najvyššie, a pritom vedel implementovať zmeny, stratégie a vízie majiteľov spoločnosti. Kto by rozumel potrebám nielen personálnej agentúry ako takej, ale aj klientom a predovšetkým potrebám našich dočasne pridelených zamestnancov. Kto by poznal procesy na jednotlivých oddeleniach a vedel by ich zjednotiť. No neznie to krásne? V tom čase mi ani vo sne nenapadlo, že daná pozícia by mohla byť ponúknutá mne.

V novembri tohto roku sa tak stalo a bola mi ponúknutá pozícia Quality Director pre Slovenskú a Českú republiku. Keď mi Marek Kuchta, generálny riaditeľ a spolumajiteľ spoločnosti, začal rozprávať o tom, ako situáciu vo firme vníma, ako chce veľa vecí zmeniť a začal ma oboznamovať so svojimi víziami, bola som zaskočená, ale aj veľmi nadšená a ponuku som tak s radosťou prijala.

Na slovenskom trhu k dnešnému dňu pôsobí niekoľko stoviek rôznych personálnych agentúr a naším cieľom je vymaniť sa z bežných štandardov a byť úplne inou personálnou agentúrou. Nechceme hovoriť o inováciách a nových trendoch, ktoré sa na nás valia z každej strany. Chceme hovoriť o kvalite. Edymaxu už nestačí, aby bol vnímaný cez číslo 7-tisíc dočasne pridelených zamestnancov, ale ako agentúra, pre ktorú chcú ľudia pracovať, lebo je o nich dobre postarané. Ako agentúra, ktorá dokáže byť oporou pre svojich klientov, obchodných partnerov a v neposlednom rade ako agentúra, pre ktorú chcú pracovať ľudia, špecialisti, manažéri, ktorí zasvätili svoje profesionálne smerovanie personalistike – a tiež túžia pracovať pre tých najlepších. Vzhľadom na uvedené pripravujeme viacero aktivít na rôznych úrovniach, od ktorých očakávame splnenie našich predstáv, nášho spoločného sna.

SPOKOJNOSŤ ZAMESTNANCOV “ RUKA V RUKE“ S KVALITOU SLUŽIEB

Aby sme „novú éru“ deklarovali aj navonok, zmenili sme logo, ktoré našu spoločnosť sprevádzalo dlhých 13 rokov, teda od samých začiatkov. Nové logo je moderné, jednoduché, a farby zelená a modrá symbolizujú sviežosť a ľahkosť, ale aj stabilitu a nádej. Veľká kampaň, ktorú sme spustili na jar tohto roku, mala zviditeľniť personálnu agentúru Edymax medzi novými uchádzačmi o prácu. Pätnásť videoklipov, kde hlavným propagátorom je Michal Hudák, je dostupných na sieti YouTube a boli postupne odvysielané aj počas veľmi obľúbenej relácie v súkromnej televízii. Nepriniesli však úplne to, čo sme od nich očakávali. A práve v tejto fáze sme si uvedomili, že nie je naším cieľom iba osloviť nových uchádzačov o prácu a „prezamestnať“ ich, ale že sa vlastne potrebujeme kvalitne a nadštandardne postarať o tých, ktorí už našimi dočasne pridelenými zamestnancami sú. Že sa potrebujeme poriadne postarať o tých, s ktorých menšími či väčšími problémami sa dennodenne stretávame. Vídavame zamestnancov, ktorí majú niekoľko exekúcií a nevedia si s tým poradiť. Napriek celkom dobrému príjmu žijú na pokraji chudoby, pretože nedokážu napísať žiadosť exekútorovi, nevedia sa orientovať v právnych záležitostiach a je pre nich jednoduchšie „unikať“ pred problémami a neustále meniť zamestnanie, než problémy raz a navždy vyriešiť. Doteraz naše call centrum fungovalo hlavne pre nových záujemcov o prácu, no v najbližších dňoch sa to zmení. Bezplatná linka bude fungovať 24/7 aj pre našich existujúcich, dočasne pridelených zamestnancov a je úplne jedno, s akým problémom sa na nás naši zamestnanci obrátia, vždy sa budeme snažiť pomôcť a volajúceho rýchlo zorientovať. Máme pripravené pracovnoprávne poradenstvo, právne a finančné služby, oddelenie sťažností a pod. So zamestnancami plánujeme úzko komunikovať aj cez naše webové rozhranie www.okamzitapraca. sk, kde je pripravená tzv. zóna zamestnanca. Každý zamestnanec sa môže prihlásiť do svojho súkromného účtu, skontrolovať si stav svojho konta v sekcii vernostného programu, prípadne prejsť históriu svojich výplatných pások a potvrdení o príjme či vyhlásení k dani a pod. Aktivít je, samozrejme, podstatne viac, ale vzhľadom na ochranu know-how o nich momentálne nebudem hovoriť. Výsledkom má byť kompletný servis a komplexná podpora našim zamestnancom. Nechceme, aby pre nás boli iba číslom. Chceme, aby nám dôverovali a považovali nás za oporu vo všetkých životných situáciách. Aj radostných. Veď viackrát sa nám stalo, že nám do pobočky prišiel „spoločensky unavený“ zamestnanec s radosťou oznámiť, že sa mu narodilo dieťa. No netešte sa s ním! :)

INTERNÍ ZAMESTNANCI - NOSITELIA KULTÚRY A HODNôT SPOLOČNOSTI

Implementácia týchto vízií by nebola možná bez intenzívnej práce našich interných zamestnancov, mojich milých kolegov. Oni sú styční dôstojníci, nositelia kultúry a hlavní predstavitelia trendov spoločnosti. Pre oddelenie kvality sú toto tí najdôležitejší biznis partneri. Ľudia v teréne. A práve paradoxne s touto skupinou ľudí sa niekedy najmenej komunikuje. Veľakrát nie sú informovaní o plánovaných zmenách, o tom, kam chceme smerovať a čo tým chceme dosiahnuť. Práve v týchto dňoch prebiehajú audity jednotlivých pozícií, ktorých výsledky nás prekvapujú v zmysle rôznorodosti úkonov a prerozdelenia práce v jednotlivých pobočkách. Momentálne môžeme konštatovať, že niekedy kreativita našich zamestnancov nemá hranice, čo ale môže byť dôsledok nefunkčných alebo zdĺhavých procesov, a to práve meníme a zlepšujeme. Snažíme sa veľmi otvorenými technikami s každým zamestnancom prehodnotiť, čo je potrebné a prínosné, čo je nad rámec a vytvoriť funkčný a efektívny proces z toho najlepšieho, a ten implementovať do všetkých pobočiek a na pozície rovnako ako štandard, ktorý chceme dodržiavať. Ako motiváciu a poďakovanie máme pre našich interných zamestnancov pripravený celý program benefitov a rôznych podporných programov. Chceme, aby boli spokojní a cítili, že Edymax si vie vážiť ich veľakrát veľmi ťažkú prácu.

Sme presvedčení, že ak budeme zamestnávať spokojných zamestnancov, interných alebo dočasne pridelených, efekt sa dostaví najmä u našich klientov, a o to nám všetkým ide. Tento rok bol pre nás veľmi ťažký a náročný. Situácia na pracovnom trhu sa veľmi zmenila a uchádzačov o prácu je stále veľmi málo. Majú svoje nároky, musím povedať, že niekedy trochu prehnané, najmä čo sa týka absolventov. Hovorí sa o vysokej nezamestnanosti na Slovensku a my pritom máme niekoľko stoviek otvorených pracovných pozícií v rámci celého Slovenska, ktoré nevieme obsadiť. Musíme siahať po zahraničných uchádzačoch z Bulharska, Srbska či Rumunska. Veľakrát si kladieme otázku: „Prečo sú ľudia radšej doma, na sociálnych dávkach ako v práci?“ V rámci agentúrneho zamestnávania majú garantované rovnaké podmienky ako interní zamestnanci, dokonca veľakrát môžu čerpať aj rovnaké benefity. Užívateľskí zamestnávatelia ich už neberú ako „brigádnikov“, ale ako svojich interných zamestnancov, bez ohľadu na to, či sú z agentúry, alebo nie. Odpoveďou je veľakrát nespokojnosť zamestnanca aj s podmienkami u užívateľského zamestnávateľa, prípadne povedomie o danej spoločnosti. Tu si ešte viac ako kedykoľvek predtým uvedomujeme, že s klientom sa musíme stať takmer jedným telom. Už to nie je len o tom, že my si objednáme a vy nám dodajte a hlavne garantujte, že naše potreby splníte. Situácia na trhu nás učí, že všetko musíme riešiť spoločnými silami. A tu vzniká opäť priestor pre oddelenie kvality a zavádzania štandardných procesov. Náš pripravovaný webový portál bude určený aj na komunikáciu s klientmi. Chceme výrazne urýchliť proces napĺňania objednávok našich klientov, preto budú môcť svoje objednávky nahrávať priamo do nášho systému. E-mailom zaslaná objednávka sa nebude zdržiavať, kým ju niektorý z kolegov spracuje a zašle na patričné miesta. Ihneď po nahratí klientom do nášho systému sa objednávka zobrazí a oddelenie náboru na nej môže okamžite začať pracovať. Klientom bude taktiež sprístupnená zóna, kde si budú môcť pozrieť v minulosti vystavené faktúry, prípadne rôzne štatistiky ohľadom plnenia objednávok či kľúčové ukazovatele a taktiež sekcia, kde budú môcť vyjadriť svoj názor na naše služby, poprípade nám dať okamžitú spätnú väzbu. Pre urýchlenie spracovania mzdových podkladov a kontroly dochádzky našich dočasne pridelených zamestnancov využívame u niektorých klientov vlastné elektronické dochádzkové systémy. Zavádzame aj projekt tzv. riadenej fluktuácie, kde plánujeme prepojiť naše IS s klientovými a na dennej báze vyhodnocovať kľúčové ukazovatele. Je to ďalšia novinka, ktorá výrazne podporí zvýšenie kvality nami ponúkaných služieb klientom.

Keď sa na to teraz pozerám, je toho dosť, čo máme v najbližšom období naplánované, a úprimne sa z toho teším. Myslím si, že ak poctivo naplníme našu víziu poskytovania vysokej kvality namiesto kvantity v spojení s ľudským, individuálnym prístupom, splní sa jeden pekný sen jednej výnimočnej personálnej agentúry.

Silvia Trenčanská
Quality Director SR & ČR


späť

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach

Edymax Facebook Edymax Google+
Edymax LinkedIn
Edymax Youtube
Edymax Twitter
Informácie o spracovaní osobných údajov

created by 2CREATE advertising