Press Centrum

Školáci v Prešove dostali dvadsať počítačov od Nadácie EDYMAX


Prešov, 26. marca 2014 - Deti z Klubu nadaných detí pri Základnej škole Šmeralova si dnes vyskúšali 20 notebookov, ktoré Klubu nadaných detí darovala Nadácia Edymax. Počítače dnes od zástupcu Nadácie Edymax, prevzali okrem školákov aj Ľuboš Lukáč, zakladateľ Klubu nadaných detí a Ľubomír Bodnár, riaditeľ Základnej školy Šmeralova v Prešove.

Notebooky budú slúžiť v rámci vyučovania všeobecno-vzdelávacích predmetov s cieľom upevňovania učiva, ale aj vytvárania ročníkových prác, projektových prác, vyhľadávania informácií a realizáciu projektov pre deti (IQáčik – logické sústredenie nadaných detí, práca s textovým dokumentom, fotografiou, vytváranie webových stránok a prezentácií), aj príprava jednoduchých programov pre mladších spolužiakov.

„Veríme, že naše notebooky pomôžu školákom trénovať ich počítačové zručnosti a  zlepšia ich vyhliadky na ďalšie štúdium,“ vysvetľuje Marek Kuchta, generálny riaditeľ spoločnosti Edymax a zakladateľ Nadácie Edymax, a dodáva „Podporu vzdelávania považujeme za kľúčovú pre rozvoj nášho regiónu. Pri obsadzovaní pracovných pozícií pre našich klientov narážame až príliš často na nedostatok odborne vzdelaných absolventov. Aj preto sa aktivity Nadácie Edymax zameriavajú na podporu školstva už od úrovne základných škol.“

„Veľmi nás potešil tento dar, ktorý bude veľkým prínosom pri práci s intelektovo nadanými žiakmi Klubu nadaných detí, ale aj našej školy. Verím, že vďaka tomuto daru sa deti dokážu naplno realizovať v oblasti informačných a komunikačných technológií,“ hovorí Ľuboš Lukáč, zakladateľ Klubu nadaných detí.

 „Sme vďační všetkým darcom a vítame každý dar, ktorý pomôže našej škole a nášmu klubu rozvíjať potenciál našich detí,“ dodáva Ľubomír Bodnár, riaditeľ Základnej školy.

„Super – máme počítače!!! :-) “ hovoria školáci.

O Klube nadaných detí

V septembri 2013 zahájil na Základnej škole na Šmeralovej ulici v Prešove svoju činnosť Klub nadaných detí Prešov. Klub nadaných detí /KND/ je určený (predovšetkým) žiakom základných škôl. Účasť na stretnutiach KND je pre deti zdarma, nie je podmienená školskými výsledkami, ale výsledkami testu IQ (po diagnostike v CPPPaP – intelektovo nadaný žiak). Náplňou klubu je zábavná a herná činnosť, rozvoj intelektových predpokladov detí, tímové hry, exkurzie. Deti sú v klube rozdelené na skupiny podľa veku. Klub združuje deti so všeobecným intelektovým nadaním, deti nadané matematicky, lingvisticky, deti s bystrou logickou úvahou, deti hravé a ochotné rozširovať si obzory všetkými smermi, najmä s dôrazom na sociálnu oblasť, s dôrazom na rešpektovanie jeden druhého v kolektíve.

Kontakt:

Slávka Vancáková, Edymax, 00420 731 627 048, svancakova@edymax.com

Ľuboš Lukáč, Klub nadaných detí, 00421 918 640 971, nadanedieta@gmail.com

späť

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach

Edymax Facebook Edymax Google+
Edymax LinkedIn
Edymax Youtube
Edymax Twitter
Informácie o spracovaní osobných údajov

created by 2CREATE advertising