Služby

Naše služby sú vaše riešenie

Ste v situácii, kedy si Vaša výroba vyžaduje na určitý časový horizont navýšenie počtu zamestnancov? Chcete efektívny nábor kvalitných zamestnancov, ktorí plnohodnotne zastrešia Vašu výrobnú špičku? Navrhujeme: formou Temporary staffing pre Vás zamestnáme pracovníkov, ktorých preškolíme na Vaše výrobné procesy v našom skill centre a dáme Vám možnosť prevziať najlepších pracovníkov do Vášho kmeňového stavu prostredníctvom Try & Hire. Zobraziť služby

Spôsobuje Vám nedostatok kvalifikovaných pracovníkovej výrobné problémy? Sú špecialisti výroby pre Vás kľúčovými zamestnancami? Nastavíme pre Vás Assessment Centrum, prostredníctvom ktorého vyberieme zo skupiny kandidátov toho najvhodnejšieho do Vášho kmeňového stavu, a to na základe podmienok Permanent Staffing. Pokiaľ je Váš proces zaškolenia dlhší a náročnejší, odporúčame Vám využiť možnosti zamestnania formou Try & Hire, kde do interného stavu odporučíme až plne produktívneho pracovníkova s potrebnou kvalifikáciou. Zobraziť služby

Má Vaša spoločnosť výrobné odstávky? Stretávate sa s vysokou sezónnou chorobnosťou? Zaskočí Vás každoročne vysoký odvod podielu za nezamestnávanie zdravotne ťažko postihnutých? Sú Vaše náklady na mzdy Y2Y vyššie? Odporúčame - prezamestnať časť Vašich pracovníkov do stavu agentúrnych zamestnancov ako Temporary staffing - týchto pracovníkov využívate len v prípade potreby výroby, nastavíme efektívnu kontrolu dodržiavania liečebného režimu prostredníctvom CSA (control of sickness absence). Na základe mesačného monitoringu výšky podielu nezamestnávania zdravotne ťažko postihnutých implementujeme v odpovedajúcom čase optimalizáciu ,a to pomocou Interného outplacementu. Zobraziť služby

Zmenila sa Vaša výroba? Začínate s výrobou nového produktu? Zmenili ste technologický postup? Investovali ste do nových výrobných strojov a zariadení? Pripravíme pre Vás formou Interného auditu skupiny pracovníkov, pre ktorých zadefinujeme Development centrum a pracovníkov nastavíme na nové výrobné procesy. Poprípade zaradíme do nášho skill centra pre praktické nadobudnutie požadovaných schopností a zručností. Zobraziť služby

Máte viac ako 3 dodávateľov personálnych služieb ? Chcete nastaviť rovnaké podmienky pre dodávateľov ? Chcete optimalizovať proces administrácie dodávateľských vzťahov ? Staneme sa pre Vás jediným dodávateľským partnerom a formou Master Vendor zastrešíme zvyšných Vašich dodávateľov. Celý proces administrácie zaistenia personálnych služieb spracujeme za všetkých dodávateľov a pre Vás nastavíme len jeden dokument k akceptácii. Zobraziť služby

Má Vaša výroba sezónnu krivku? Potrebujete krátkodobo navýšiť väčší počet zamestnancov? Potrebujete zabezpečiť inventarizáciu skladu? Ideálnym riešením pre Vás je v tomto prípade Part Time staffing. Na určité dni či týždne zabezpečíme celý proces náboru vhodných zamestnancov, organizáciu a administráciu spojenú pri zabezpečení sezónnych pracovníkov ,a to presne podľa vašich požiaiadaviek. Zobraziť služby

Hrozí Vám hromadné prepúšťanie? Chcete minimalizovať riziko spojené s nákladmi na zníženie počtu interných zamestnancov? Chcete odľahčiť Vaše personálne oddelenie? Personálnym auditom nastavíme optimálny počet interných zamestnancov. Ostatných zamestnancov prevedieme interným outplacementom do režimu agentúrnych zamestnancov ako Temporary staffing. Pre Vás týmto minimalizujeme riziko vzniku finančných nákladov v okamihu potreby obmedzenia výroby. Zobraziť služby

Máte záujem o bližšie informácie?

Staffing

Proces získavania, nasadenia a udržania pracovnej sily v dostatočnom množstve a kvalite s cieľom zvýšiť efektivitu Vašej spoločnosti.

Temporary staffing Part time staffing Internal outplacement Try and hire Master vendor

Recruiting

Najrýchlejšie rieše­nie pri hľadaní a výbere najlepších kandidátov na voľné pracovné pozície. Komplexný ser­vis od špecifiká­cie pracovnej pozície cez realizáciu výberového procesu, až po nájdenie najvhodnej­ších kandidátov na jej obsadenie.

Permanent staffing Assessment Centre (AC) Executive search

Consulting & Training

Proces definovania kritérií v oblastiach odbornosti, vzdelania a skúseností na pracovných pozíciách, identifikácia zdrojov konfliktov, ktoré ovplyvňujú výkony vašich zamestnancov, návrh riešení vedúcich k zvyšovaniu úspešnosti vašej spoločnosti ako aj porovnávanie a plánovanie mzdových nákladov.

Personal audit Development centre Skill Centre

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach

Edymax Facebook Edymax Google+
Edymax LinkedIn
Edymax Youtube
Edymax Twitter
Informácie o spracovaní osobných údajov

created by 2CREATE advertising