Obsazení pozic s potřebnou kvalifikací

V souvislosti s tím, že mají zájemci o zaměstnání ve srovnání s aktuální potřebou firem stále rozdílnější kvalifikaci, dovednosti a schopnosti, se na oblast obsazování pozic pracovníky s potřebnou kvalifikací klade v oblasti Edymax Personal významný důraz.

Při obsazování pozic vhodnými kandidáty se opíráme o:

  • Vytvoření kompetenčního modelu – coby komplexního seznamu požadovaných kompetencí ve vztahu k dané pozici v organizaci z pracovní, osobnostní a výkonové stránky
  • 360 stupňovou zpětnou vazbu – tedy sebehodnocení zaměstnance, jeho hodnocení nadřízenými, kolegy a podřízenými, klienty a zákazníky
  • Individuální diagnostiku – psychologickou diagnostiku zaměstnance a zjišťování širokého spektra jeho schopností, vlastností osobnosti a postojů ve vztahu ke konkrétní pracovní pozici
Kontaktní formulář

 

 

Proces získávání vhodných zaměstnanců

Pro společnosti je vzhledem ke stále širšímu spektru pracovních míst velmi náročné najít vhodné kandidáty, i pro měnící se požadavky, na které působí technologický pokrok a změny ve struktuře ekonomiky či managementu firem.

Proto velmi silně cílíme na samotný proces získávání vhodných zaměstnanců s účelem co nejefektivnější prezentace současných volných pracovních příležitostí a následného vyvolání zájmu správně kvalifikovaných uchazečů.

Obsazování pozic

Zaměřujeme k zajištění kvalifikovaných a motivovaných zaměstnanců a jejich obsazení na konkrétní pozice odpovídající jejich vzdělání a schopnostem, a to v optimální struktuře a v optimálním počtu.

Obsazování pozic s ohledem na požadavky našeho klienta přitom provádíme pokaždé formou důkladného výběru, přehodnocování a schvalování ze strany zainteresovaných řídících pracovníků.

A využíváme výhody těchto služeb:

  • Assessment Centre, ve které testujeme způsobilost kandidátů na obsazovanou pozici kombinací více metod při aktivním pozorování jejich chování
  • Consulting & Training, kde se soustředíme se na Vámi definovaná kritéria odbornosti, vzdělání a zkušenosti uchazečů a na identifikaci zdrojů konfliktů, které ovlivňují jejich výkony
  • Development Centre, která Vám prostřednictvím špičkových psychologických metod i nestandardních modelových situací umožní poznat silné a slabé stránky svých zaměstnanců a nastínit jejich rozvojové potřeby a doporučení do dalšího profesního rozvoje

Služba Development Centre tak pro Vás představuje:

  • efektivnější využívání lidských zdrojů v souvislosti s lepším využitím jejich potenciálu
  • výborný základ managementu využívání talentů
  • skvělý rozvojový a motivační nástroj

Kontaktní formulář

Reference

Naši úspěšní partneři

           

Oceňujeme rychlost a flexibilitu Edymaxu v přidělování zaměstnanců pro naši společnost.

Komunikace ze strany společnosti Edymax je rychlá a přesná. Koeficient fluktuace v poslední době má trend zlepšení ale stále nejsme na společném cíli.

VÍCE

S agenturou práce Edymax Holding a.s. spolupracujeme již od roku 2OO7. Jejich služeb využíváme zejména pro obsazování pozic operátorů ve výrobě a silami v LOGISTIC.

Podmínky spolupráce jsou nastaveny smlouvou a probíhají v souladu s normou LSO 16949 a zároveň s podmínkami určenými výrobou kritického dílu (D) brzd. Agentura je velmi flexibilní a včas reaguje na naši poptávku po zaměstnancích. S agenturou máme nastavený pravidelný týdenní režim schůzek, na kterých se řeší provozní záležitosti. Na pohovory k nám přicházejí dosud prověření zaměstnanci. Díky tomu jsme schopni zajistit obsazení chybějících pozic ve výrobě a splnit v termínu požadavky našich zákazníků. V současné době zaměstnává kolem 100 zaměstnanců agentury práce Edymax Holding a.s.

VÍCE

Díky spolupráci se společností Edymax jsme získali kvalitních a spolehlivých zaměstnanců.

Stabilná několik měsíční spolupráce nám umožňuje poskytovat našim zákazníkům kvalitní produkty, neustále inovovat a flexibilně reagovat na jakýkoliv poptávku a potřeby trhu. Velké výhody vidíme také v poradenství ve smyslu změn a novel zákoníku práce.

VÍCE

Spolupráce se společností EDYMAX SE nám umožňuje překlenutí obdobími dlouhodobých absencím, umožní nám prověřit si schopnosti a dovednosti daného kandidáta na pracovnu pozicím.

Usnadňuje práci našim personálním silám při zajišťování administrativa spojené Se vznikem, průběhem a ukončením pracovního poměru zaměstnance, vedením a zpracováním mzdové agendy.

VÍCE

Historie úspěšné spolupráce v oblasti poskytování personálních služeb s firmou Edymax sahá až do prvopočátků působení Samsungu na Slovensku.

Během období smluvního vztahu společnost dodávala kvalitních zaměstnanců s požadovanou kvalifikací, zručností a hlavně včas. Mnozí z nich se stali našimi kmenovými zaměstnanci a patří mezi nejlépe hodnocených. Právě tradice, rychlost a flexibilita odezvy jsou parametry pro které počítáme s Edymax i do budoucna.

VÍCE

Spolupráce s agenturou práce EDYMAX SE v oblasti dočasného přidělování se začala v roce 2007 a přetrvává dosud.

EDYMAX SE se svým týmem vyčleněným na projektu v PCA Slovakia s.r.o. svou roli zvládá navzdory náročným podmínkám na trhu práce na Slovensku. Pozitivně hodnotíme zejména promptní a flexibilní přístup náborového týmu EDYMAX SE na řešení náročných úkolů souvisejících se zabezpečením náboru dočasných zaměstnanců v požadovaném termínu, kvalitě a množství. ADZ zabezpečuje kvalitních dočasných zaměstnanců s důrazem na motivaci pracovat v automobilovém průmyslu a osobnost kandidátů. EDYMAX SE zúčastnění letečtí na projektu v naší společnosti je složen z kvalifikovaných, fundovaných a stabilních koordinátorů, náborových pracovníků a ostatních odborných referentů. EDYMAX SE se podílí na náboru zaměstnanců v profesích: Operátor výroby, kontrolor kvality, řidič VZV, pokladač a dalších žádaných dělnických postech. Dočasně přidělení zaměstnanci jsou na provozech: lisovna, svařovna, lakovna, montáž, kvalita, logistika. Aktuálně v naší společnosti má EDYMAX SE přidělených 250 dočasných zaměstnanců. Naše společnost se rozhodla i nadále spolupracovat s agenturou EDYMAX SE při zajišťování další potřeby náboru dočasně přidělených zaměstnanců.

VÍCE

Díky spolupráci se společností Edymax jsme získali kvalitních zaměstnanců, na kterých se můžeme vždy spolehnout.

Stabilní několik roční spolupráce nám umožňuje poskytovat naším odběratelům kvalitní produkty, neustále inovovat a flexibilně reagovat na jakýkoliv poptávku a potřeby trhu. Velké výhody vidíme také v poradenství ve smyslu změn a novel zákoníku práce.

VÍCE

Personální agentura Edymax je spolehlivý a korektní partner, ověřený dlouholetou spoluprací. Pružně a profesionální reaguje na naše specifické personální potřeby.

VÍCE

S agenturou Edymax spolupracujeme již druhým rokem. Během této doby nám pomohla s obsazením mnoha pracovních pozic.

Pozitivně hodnotíme především kvalitu doporučovaných kandidátů, profesionalitu, s jakou k jednotlivým výběrovým řízením agentura přistupuje. V neposlední řadě i rychlost a operativnost, s níž reaguje na naše potřeby. Na základě naší dosavadní spolupráce a naší spokojenosti tedy můžeme její služby jedině doporučit.

VÍCE

Firmě Edymax se daří trvalé zlepšování, ať už v nápadech, které vedou ke zlepšení klíčových ukazatelů (fluktuace a dochádzka).

Tak v podnětech na lepší spolupráci či zvýšení motivace svých zaměstnanců. Také řídící tým odpovědný za spolupráci s naší firmou pracuje dle našich představ.

VÍCE

Personální agentura Edymax je naším dlouholetým partnerem v oblasti dodávání dočasně přidělených pracovníků.

Oceňujeme zejména jejich flaxibilitu a snahu při plnění našich požadavků, ať už se jedná o výkyvy v objemech výroby, nebo každodenní servis koordinátorů agentury Edymax, na který má naše společnost opravdu vysoké nároky.

VÍCE

S agenturou Edymax naše firma spolupracuje již více než 3 roky . Jedná se o spolehlivého a korektního partnera.

Během citovaných více než 3 let nám agentura Edymax dodala stovky zaměstnanců včetně studentů na posílení naší výroby v letních měsících.

VÍCE