Reference

Naši klienti

Případové studie

Gastro temporary staffing

Naši klietni v oboru Gastro – jedná se o resorty, hotely, restourace na úrovni 4× zařízení, s námi spolupracují v obdobích jejich nejvyšší sezónnosti, kdy jim vykrýváme provozní špičky pronájmem zaměstnců z oboru Gastro a to především – barmany, servírky, číšníky, kuchaře, cukráře, recepční, pokojské… Pro tuto spolupráci jsme vytvořili skupinu pracovníků se zkušenostmi v gastronomickém oboru, kterými jsme schopni pokrýt dočasné pozice v sezóně našich klientů. 

Part time placement

Náš klient, korejská výrobní společnost automobilových součástek, se díky vysokým výkyvům výroby svého nejvýznamnějšího odběratele dostával do problémů s nedostatkem pracovníků. Dalším specifiekem bylo, že se jedná o pozice svářečů. Po zahájení spolupráce s námi jsme klientovi vytvořili skupinu svářečů, kteří pracují formou dočasného přidělení jako dlouhodobí pracovníci. Paralelně s tímto jsme vytvořili flexibilní skupinu svářečů tzv. “on call“. Tuto skupinu jsme společně s klientem proškolili a funguje jako part time job pracovníci, kteří jsou k dispozici v rámci hodin popř. dne.

Skill centrum

Náš dlouhodobý klient, společnost působící v elektrotechnickém průmyslu, byl nucen v rámci inovací změnit technologické postupy výroby a na základě těchto změn i nároky na zaměstnance. Tyto nároky jsou velmi striktní, a proto je při výběru vhodných kandidátů nutné pozorně sledovat mnoho faktorů. Proto jsme našemu klientovi nabídli službu Skill centrum. Prostřednictvím této služby vybrané uchazeče rozřazujeme, během 3 dnů prověříme a následně doškolíme požadované znalosti. Akceptace kandidátů se při nástupech dostala na 87 %, což vedlo k výrazné úspoře našich i klientových nákladů.

Temporary staffing

Náš klient, přední výrobce dílů pro automobilový průmysl působící v Jihočeském kraji, se dlouhodobě potýkal s nedostatkem pracovníků pro výrobní linky, na obsluhu skladů či obsluhu svařovacích strojů. Důvod vedoucí k této situaci je vysoká koncentrace výrobních závodů v daném regionu, což má za následek absenci pracovní síly. Pozice, které klientovi nejvíce chyběly, byly operátoři montážních linek, logisti s oprávněním VZV, svářeči CO2 a TIG. Klientovi jsme nabídli možnost zajištění chodu výroby prostřednictvím nadregionálního náboru především ze Slovenska a to formou dočasně přidělených zaměstnanců. Prostřednictvím sítě našich náborových center na Slovensku jsme klientovi zajistili kvalifikované pracovníky přesně dle jeho specifikace. Zajistili jsme pro ně ubytování v místě výkonu práce. Z důvodu nastavení dobré komunikace má klient k dispozici na každé směně našeho koordinátora který zajišťuje bezproblémový chod zakázky.

Kontaktní formulář

Reference

Naši úspěšní partneři

           

Oceňujeme rychlost a flexibilitu Edymaxu v přidělování zaměstnanců pro naši společnost.

Komunikace ze strany společnosti Edymax je rychlá a přesná. Koeficient fluktuace v poslední době má trend zlepšení ale stále nejsme na společném cíli.

VÍCE

S agenturou práce Edymax Holding a.s. spolupracujeme již od roku 2OO7. Jejich služeb využíváme zejména pro obsazování pozic operátorů ve výrobě a silami v LOGISTIC.

Podmínky spolupráce jsou nastaveny smlouvou a probíhají v souladu s normou LSO 16949 a zároveň s podmínkami určenými výrobou kritického dílu (D) brzd. Agentura je velmi flexibilní a včas reaguje na naši poptávku po zaměstnancích. S agenturou máme nastavený pravidelný týdenní režim schůzek, na kterých se řeší provozní záležitosti. Na pohovory k nám přicházejí dosud prověření zaměstnanci. Díky tomu jsme schopni zajistit obsazení chybějících pozic ve výrobě a splnit v termínu požadavky našich zákazníků. V současné době zaměstnává kolem 100 zaměstnanců agentury práce Edymax Holding a.s.

VÍCE

Díky spolupráci se společností Edymax jsme získali kvalitních a spolehlivých zaměstnanců.

Stabilná několik měsíční spolupráce nám umožňuje poskytovat našim zákazníkům kvalitní produkty, neustále inovovat a flexibilně reagovat na jakýkoliv poptávku a potřeby trhu. Velké výhody vidíme také v poradenství ve smyslu změn a novel zákoníku práce.

VÍCE

Spolupráce se společností EDYMAX SE nám umožňuje překlenutí obdobími dlouhodobých absencím, umožní nám prověřit si schopnosti a dovednosti daného kandidáta na pracovnu pozicím.

Usnadňuje práci našim personálním silám při zajišťování administrativa spojené Se vznikem, průběhem a ukončením pracovního poměru zaměstnance, vedením a zpracováním mzdové agendy.

VÍCE

Historie úspěšné spolupráce v oblasti poskytování personálních služeb s firmou Edymax sahá až do prvopočátků působení Samsungu na Slovensku.

Během období smluvního vztahu společnost dodávala kvalitních zaměstnanců s požadovanou kvalifikací, zručností a hlavně včas. Mnozí z nich se stali našimi kmenovými zaměstnanci a patří mezi nejlépe hodnocených. Právě tradice, rychlost a flexibilita odezvy jsou parametry pro které počítáme s Edymax i do budoucna.

VÍCE

Spolupráce s agenturou práce EDYMAX SE v oblasti dočasného přidělování se začala v roce 2007 a přetrvává dosud.

EDYMAX SE se svým týmem vyčleněným na projektu v PCA Slovakia s.r.o. svou roli zvládá navzdory náročným podmínkám na trhu práce na Slovensku. Pozitivně hodnotíme zejména promptní a flexibilní přístup náborového týmu EDYMAX SE na řešení náročných úkolů souvisejících se zabezpečením náboru dočasných zaměstnanců v požadovaném termínu, kvalitě a množství. ADZ zabezpečuje kvalitních dočasných zaměstnanců s důrazem na motivaci pracovat v automobilovém průmyslu a osobnost kandidátů. EDYMAX SE zúčastnění letečtí na projektu v naší společnosti je složen z kvalifikovaných, fundovaných a stabilních koordinátorů, náborových pracovníků a ostatních odborných referentů. EDYMAX SE se podílí na náboru zaměstnanců v profesích: Operátor výroby, kontrolor kvality, řidič VZV, pokladač a dalších žádaných dělnických postech. Dočasně přidělení zaměstnanci jsou na provozech: lisovna, svařovna, lakovna, montáž, kvalita, logistika. Aktuálně v naší společnosti má EDYMAX SE přidělených 250 dočasných zaměstnanců. Naše společnost se rozhodla i nadále spolupracovat s agenturou EDYMAX SE při zajišťování další potřeby náboru dočasně přidělených zaměstnanců.

VÍCE

Díky spolupráci se společností Edymax jsme získali kvalitních zaměstnanců, na kterých se můžeme vždy spolehnout.

Stabilní několik roční spolupráce nám umožňuje poskytovat naším odběratelům kvalitní produkty, neustále inovovat a flexibilně reagovat na jakýkoliv poptávku a potřeby trhu. Velké výhody vidíme také v poradenství ve smyslu změn a novel zákoníku práce.

VÍCE

Personální agentura Edymax je spolehlivý a korektní partner, ověřený dlouholetou spoluprací. Pružně a profesionální reaguje na naše specifické personální potřeby.

VÍCE

S agenturou Edymax spolupracujeme již druhým rokem. Během této doby nám pomohla s obsazením mnoha pracovních pozic.

Pozitivně hodnotíme především kvalitu doporučovaných kandidátů, profesionalitu, s jakou k jednotlivým výběrovým řízením agentura přistupuje. V neposlední řadě i rychlost a operativnost, s níž reaguje na naše potřeby. Na základě naší dosavadní spolupráce a naší spokojenosti tedy můžeme její služby jedině doporučit.

VÍCE

Firmě Edymax se daří trvalé zlepšování, ať už v nápadech, které vedou ke zlepšení klíčových ukazatelů (fluktuace a dochádzka).

Tak v podnětech na lepší spolupráci či zvýšení motivace svých zaměstnanců. Také řídící tým odpovědný za spolupráci s naší firmou pracuje dle našich představ.

VÍCE

Personální agentura Edymax je naším dlouholetým partnerem v oblasti dodávání dočasně přidělených pracovníků.

Oceňujeme zejména jejich flaxibilitu a snahu při plnění našich požadavků, ať už se jedná o výkyvy v objemech výroby, nebo každodenní servis koordinátorů agentury Edymax, na který má naše společnost opravdu vysoké nároky.

VÍCE

S agenturou Edymax naše firma spolupracuje již více než 3 roky . Jedná se o spolehlivého a korektního partnera.

Během citovaných více než 3 let nám agentura Edymax dodala stovky zaměstnanců včetně studentů na posílení naší výroby v letních měsících.

VÍCE