Obsadenie pozícií s potrebnou kvalifikáciou

V súvislosti s tým, že majú záujemcovia o zamestnanie v porovnaní s aktuálnou potrebou firiem stále rozdielnejšiu kvalifikáciu, zručnosti a schopnosti, sa na oblasť obsadzovania pozícií pracovníkmi s potrebnou kvalifikáciou kladie v oblasti Edymax Personal významný dôraz.

Pri obsadzovaní pozícií vhodnými kandidátmi sa opierame o:

  • Vytvorenie kompetenčného modelu čoby komplexného zoznamu požadovaných kompeten­cií  vo vzťahu k danej pozícii v organizácii z pracovnej, osobnostnej a výkonovej stránky
  • 360 stupňovú spätnú väzbu teda sebahodnotenie zamestnanca, jeho hodnotenie nadriadenými, kolegami a podriadenými, klientmi a zákazníkmi
  • Individuálnu diagnostiku psychologickú diagnostiku zamestnanca a zisťovanie širokého spektra jeho schopností, vlast­ností osobnosti a postojov vo vzťahu ku konkrétnej pracovnej pozícii
Kontaktný formulár

 

 

Proces získavania vhodných zamestnancov

Pre spoločnosti je vzhľadom na čoraz širšie spektrum pracovných miest veľmi náročné nájsť vhodných kandidátov, aj pre meniace sa požiadavky, na ktoré pôsobí technologický pokrok a zmeny v štruktúre ekonomiky či manažmentu firiem. 

Preto veľmi silne cielime na samotný proces získavania vhodných zamestnancov s účelom čo  najefektívnejšej prezentácie súčasných voľných pracovných príležitostí a následného vyvolania záujmu správne kvalifikovaných uchádzačov.

Obsadzovanie pozícií

Zameriavame na zabezpečenie kvalifikovaných a motivovaných zamestnancov a ich obsadenie na konkrétne pozície zodpovedajúce ich vzdelaniu a schopnostiam, a to v optimálnej štruktúre a v optimálnom počte.

Obsadzovanie pozícií s ohľadom na požiadavky nášho klienta pritom vykonávame zakaždým formou dôkladného výberu, prehodnocovania a schvaľovania zo strany zainteresovaných riadiacich pracovníkov.  

A využívame výhody týchto služieb:

  • Assessment Centre, v ktorej testujeme spôsobilosť kandidátov na obsadzovanú pozíciu kombináciou viacerých metód pri aktívnom pozorovaní ich správania sa
  • Consulting & Training,  kde sa sústredíme sa na Vami zadefinované kritériá odbornosti, vzdelania a skúsenosti uchádzačov a na identifikáciu zdrojov konfliktov, ktoré ovplyvňujú ich výkony 
  • Development Centre, ktorá Vám prostredníctvom špičkových psychologických metód i neštandardných modelových situácií umožní spoznať silné a slabé stránky svojich zamestnancov a načrtnúť ich rozvojové potreby a odporúčania do ďalšieho profesionálneho rozvoja

Služba Development Centre tak pre Vás predstavuje:

  • efektívnejšie využívanie ľudských zdrojov v súvislosti s lepším využitím ich potenciálu
  • výborný základ manažmentu využívania talentov
  • skvelý rozvojový a motivačný nástroj

Kontaktný formulár

Referencie

Naši úspešní partneri

           

Oceňujeme rýchlosť a flexibilitu Edymaxu v prideľovaní zamestnancov pre našu spoločnosť.

Komunikácia zo strany spoločnosti Edymax je rýchla a presná. Koeficient fluktuácie je v poslednej dobe a má trend na zlepšovanie ale stále niesme v spoločnom cieli.

VIAC

S agentúrou práce Edymax Holding a.s. spolupracujeme už od roku 2007. Ich služieb využívame najmä pre obsadzovanie pozícií operátorov vo výrobe a silami v LOGISTIC.

Podmienky spolupráce sú nastavené zmluvou a prebiehajú v súlade s normou LSO 16949 a zároveň s podmienkami určenými výrobou kritického dielu (D) bŕzd. Agentúra je veľmi flexibilná a včas reaguje na náš dopyt po zamestnancoch, s agentúrou máme nastavený pravidelný týždenný režim schôdzok, na ktorých sa riešia prevádzkové záležitosti. Na pohovory k nám prichádzajú doposiaľ preverení zamestnanci. Vďaka tomu sme schopní zabezpečiť obsadenie chýbajúcich pozícií vo výrobe a splniť v termíne požiadavky našich zákazníkov. V súčasnej dobe zamestnáva okolo 100 zamestnancov agentúry práce Edymax Holding a.s.

VIAC

Vďaka spolupráci so spoločnosťou Edymax sme získali kvalitných a spoľahlivých zamestnancov.

Stabilná niekoľko mesačná spolupráca nám umožňuje poskytovať našim zákazníkom kvalitné produkty, neustále inovovať a flexibilne reagovať na akýkoľvek dopyt a potreby trhu. Veľké výhody vidíme tiež v poradenstve v zmysle zmien a noviel Zákonníka práce.

VIAC

Spolupráca so spoločnosťou EDYMAX SE nám umožňuje preklenúť obdobia dlhodobých absencií, umožní nám preveriť si schopnosti a zručnosti daného kandidáta na pracovnú pozíciu.

Uľahčuje prácu našim personálnym silám pri zabezpečovaní administratívy spojenej so vznikom, priebehom a ukončením pracovného pomeru zamestnancov, vedením a spracovaním mzdovej agendy.

VIAC

História úspešnej spolupráce v oblasti poskytovania personálnych služieb s firmou Edymax siaha až do prvopočiatkov pôsobenia Samsungu na Slovensku.

Počas obdobia zmluvného vzťahu spoločnosť dodávala kvalitných zamestnancov s požadovanou kvalifikáciou, zručnosťou a hlavne načas. Mnohí z nich sa stali našimi kmeňovými zamestnancami a patria medzi najlepšie hodnotených. Práve tradícia, rýchlosť a flexibilita odozvy sú parametre pre ktoré počítame s Edymaxom aj do budúcnosti.

VIAC

Spolupráca s agentúrou dočasného zamestnávania EDYMAX SE v oblasti dočasného prideľovania sa začala v roku 2007 a pretrváva doteraz.

EDYMAX SE so svojim tímom vyčleneným na projekte v PCA Slovakia s.r.o. svoju úlohu zvláda napriek náročným podmienkam na trhu práce na Slovensku. Pozitívne hodnotíme najmä promptný a flexibilný prístup náborového tímu EDYMAX SE na riešení náročných úloh súvisiacich so zabezpečením náboru dočasných zamestnancov v požadovanom termíne, kvalite a množstve. ADZ zabezpečuje kvalitných dočasných zamestnancov s dôrazom na motiváciu pracovať v automobilovom priemysle a osobnosť kandidátov. EDYMAX SE participujúci na projekte v našej spoločnosti je zložený z kvalifikovaných, fundovaných a stabilných koordinátorov, náborových pracovníkov a ostatných odborných referentov. EDYMAX SE sa podieľa na nábore zamestnancov v profesiách: Operátor výroby, kontrolór kvality, vodič VZV, ukladač a ďalších žiadaných robotníckych postoch. Dočasne pridelení zamestnanci sú na prevádzkach: lisovňa, zvarovňa, lakovňa, montáž, kvalita, logistika. Aktuálne v našej spoločnosti má EDYMAX SE pridelených 250 dočasných zamestnancov. Naša spoločnosť sa rozhodla aj naďalej spolupracovať s agentúrou EDYMAX SE pri zabezpečovaní ďalšej potreby náboru dočasne pridelených zamestnancov.

VIAC

Vďaka spolupráci so spoločnosťou Edymax sme získali kvalitných zamestnancov, na ktorých sa môžeme vždy spoľahnúť.

Stabilná niekoľko ročná spolupráca nám umožňuje poskytovať naším odberateľom kvalitné produkty, neustále inovovať a flexibilne reagovať na akýkoľvek dopyt a potreby trhu. Veľké výhody vidíme tiež v poradenstve v zmysle zmien a noviel Zákonníka práce.

VIAC

Personálna agentúra Edymax je spoľahlivý a korektný partner, overený dlhoročnou spoluprácou. Pružne a profesionálne reaguje na naše špecifické personálne potreby.

VIAC

S agentúrou Edymax spolupracujeme už druhým rokom. Behom tejto doby nám pomohla s obsadením viacero pracovných miest.

Pozitívne hodnotíme predovšetkým kvalitu odporúčaných kandidátov, profesionalitu s akou k jednotlivým výberovým konaním agentúra pristupuje. V neposlednej rade aj rýchlosť a operatívnosť ako reaguje na naše potreby. Na základe našej doterajšej spolupráce a našou spokojnosťou môžeme ich služby jedine odporučiť.

VIAC

Firme Edymax sa darí v trvalom zlepšovaní, ci už ide o nápady, ktoré vedú k zlepšovaniu kľúčových ukazovateľov (fluktuácia a dochádzka).

Tak v podnetoch na lepšiu spoluprácu či zvýšenie motivácie svojich zamestnancov. Riadiaci tým zodpovedný za spoluprácu s našou firmou pracuje podľa našich predstáv.

VIAC

Personálna agentúra Edymax je naším dlhoročným partnerom v oblasti dodávania dočasne pridelených pracovníkov.

Oceňujeme najmä ich flexibilitu a snahu pri plnení naších požiadaviek, či už sa jedná o výkyvy v objemoch výroby, alebo každodenný servis koordinátorov agentúry Edymax, na ktorú má naša spoločnosť naozaj vysoké nároky.

VIAC