Referencie

Naši klienti

Prípadové štúdie

Gastro temporary staffing

Naši klienti, v gastro segmente – rezorty, hotely, reštaurácie, s nami spolupracujú v obdobiach ich najvyššej sezónnosti, kedy im prevádzkové špičky sezóny vykrývame prenájmom zamestnancov z odboru Gasrto, a to predovšetkým barmanov, servírky, čašníčky, kuchárov, cukrárov, recepčné a chyžné. Pre takýto typ spolupráce sme vytvorili skupinu pracovníkov so skúsenosťami.a Tých presúvame smerom ku klientom za účelom pokrytia sezónnosti v segmente Gastro.

Part time placement

Náš klient, kórejská výrobná spoločnosť, výrobca automobilových súčiastok, sa vďaka vysokým výkyvom výroby svojho najvýznamnejšieho odberateľa, dostal do problémov s nedostatkom pracovníkov. Ďalším špecifikom bolo, že išlo o pozície zváračov. Po zahájení spolupráce sme klientovi vytvorili skupinu zváračov, ktorí pracujú formou dočasného pridelenia, ako dlhodobí zamestnanci a paralelne sme vytvorili flexibilnú skupinu zváračov, tzv.“on call“ a Tú sme spoločne s klientom preškolili a sú k dispozícii v rámci hodín, prípadne dňa ako part time job pracovníci.

Skill centrum

Náš dlhodobý klient, spoločnosť pôsobiaca v elektrotechnickom priemysle, bol nútený v rámci inovácií zmeniť technologické postupy výroby a na základe týchto zmien aj nároky na zamestnancov. Tieto nároky sú veľmi striktné, a preto je pri výbere vhodných kandidátov potrebné sledovať mnoho faktorov. Preto sme nášmu klientovi ponúkli službu Skill centrum, prostredníctvom ktorej nami vybraných uchádzačov zaraďujeme a v priebehu 3 dní preverujeme a následne doškolujeme na požadované vedomosti. Akceptácia kandidátov pri nástupoch sa dostala na 87%, čo viedlo k výraznej úspore našich aj klientových nákladov.

Temporary staffing

Náš klient, popredný výrobca dielov pre automobilový priemysel, pôsobiaci v juhočeskom kraji, sa dlhodobo potýkal s nedostatkom pracovníkov na výrobných linkách, pri obsluhe skladov, či zváracích strojov. Dôvodom tejto situácie je vysoká koncentrácia výrobných závodov v danom regióne, následkom čoho chýba pracovný potenciál. Pozície, ktoré klientovi najviac chýbali, boli operátori montážnych liniek, logisti s VZV preukazom, zvárači CO2 a TIG. Klientovi sme ponúkli možnosť zabezpečiť prevádzku výroby prostredníctvom nadregionálneho náboru, najmä zo Slovenska, a to formou dočasne pridelených zamestnancov. Cez sieť našich náborových centier na Slovensku sme klientovi zabezpečili kvalifikovaných pracovníkov presne podľa jeho špecifikácie. Tak isto sme v mieste výkonu práce zabezpečili pre pracovníkov ubytovanie. Za účelom dobrej spolupráce je klientovi k dispozícii náš koordinátor, ktorý zabezpečuje bezproblémový chod prevádzky.

Kontaktný formulár

Referencie

Naši úspešní partneri

           

Oceňujeme rýchlosť a flexibilitu Edymaxu v prideľovaní zamestnancov pre našu spoločnosť.

Komunikácia zo strany spoločnosti Edymax je rýchla a presná. Koeficient fluktuácie je v poslednej dobe a má trend na zlepšovanie ale stále niesme v spoločnom cieli.

VIAC

S agentúrou práce Edymax Holding a.s. spolupracujeme už od roku 2007. Ich služieb využívame najmä pre obsadzovanie pozícií operátorov vo výrobe a silami v LOGISTIC.

Podmienky spolupráce sú nastavené zmluvou a prebiehajú v súlade s normou LSO 16949 a zároveň s podmienkami určenými výrobou kritického dielu (D) bŕzd. Agentúra je veľmi flexibilná a včas reaguje na náš dopyt po zamestnancoch, s agentúrou máme nastavený pravidelný týždenný režim schôdzok, na ktorých sa riešia prevádzkové záležitosti. Na pohovory k nám prichádzajú doposiaľ preverení zamestnanci. Vďaka tomu sme schopní zabezpečiť obsadenie chýbajúcich pozícií vo výrobe a splniť v termíne požiadavky našich zákazníkov. V súčasnej dobe zamestnáva okolo 100 zamestnancov agentúry práce Edymax Holding a.s.

VIAC

Vďaka spolupráci so spoločnosťou Edymax sme získali kvalitných a spoľahlivých zamestnancov.

Stabilná niekoľko mesačná spolupráca nám umožňuje poskytovať našim zákazníkom kvalitné produkty, neustále inovovať a flexibilne reagovať na akýkoľvek dopyt a potreby trhu. Veľké výhody vidíme tiež v poradenstve v zmysle zmien a noviel Zákonníka práce.

VIAC

Spolupráca so spoločnosťou EDYMAX SE nám umožňuje preklenúť obdobia dlhodobých absencií, umožní nám preveriť si schopnosti a zručnosti daného kandidáta na pracovnú pozíciu.

Uľahčuje prácu našim personálnym silám pri zabezpečovaní administratívy spojenej so vznikom, priebehom a ukončením pracovného pomeru zamestnancov, vedením a spracovaním mzdovej agendy.

VIAC

História úspešnej spolupráce v oblasti poskytovania personálnych služieb s firmou Edymax siaha až do prvopočiatkov pôsobenia Samsungu na Slovensku.

Počas obdobia zmluvného vzťahu spoločnosť dodávala kvalitných zamestnancov s požadovanou kvalifikáciou, zručnosťou a hlavne načas. Mnohí z nich sa stali našimi kmeňovými zamestnancami a patria medzi najlepšie hodnotených. Práve tradícia, rýchlosť a flexibilita odozvy sú parametre pre ktoré počítame s Edymaxom aj do budúcnosti.

VIAC

Spolupráca s agentúrou dočasného zamestnávania EDYMAX SE v oblasti dočasného prideľovania sa začala v roku 2007 a pretrváva doteraz.

EDYMAX SE so svojim tímom vyčleneným na projekte v PCA Slovakia s.r.o. svoju úlohu zvláda napriek náročným podmienkam na trhu práce na Slovensku. Pozitívne hodnotíme najmä promptný a flexibilný prístup náborového tímu EDYMAX SE na riešení náročných úloh súvisiacich so zabezpečením náboru dočasných zamestnancov v požadovanom termíne, kvalite a množstve. ADZ zabezpečuje kvalitných dočasných zamestnancov s dôrazom na motiváciu pracovať v automobilovom priemysle a osobnosť kandidátov. EDYMAX SE participujúci na projekte v našej spoločnosti je zložený z kvalifikovaných, fundovaných a stabilných koordinátorov, náborových pracovníkov a ostatných odborných referentov. EDYMAX SE sa podieľa na nábore zamestnancov v profesiách: Operátor výroby, kontrolór kvality, vodič VZV, ukladač a ďalších žiadaných robotníckych postoch. Dočasne pridelení zamestnanci sú na prevádzkach: lisovňa, zvarovňa, lakovňa, montáž, kvalita, logistika. Aktuálne v našej spoločnosti má EDYMAX SE pridelených 250 dočasných zamestnancov. Naša spoločnosť sa rozhodla aj naďalej spolupracovať s agentúrou EDYMAX SE pri zabezpečovaní ďalšej potreby náboru dočasne pridelených zamestnancov.

VIAC

Vďaka spolupráci so spoločnosťou Edymax sme získali kvalitných zamestnancov, na ktorých sa môžeme vždy spoľahnúť.

Stabilná niekoľko ročná spolupráca nám umožňuje poskytovať naším odberateľom kvalitné produkty, neustále inovovať a flexibilne reagovať na akýkoľvek dopyt a potreby trhu. Veľké výhody vidíme tiež v poradenstve v zmysle zmien a noviel Zákonníka práce.

VIAC

Personálna agentúra Edymax je spoľahlivý a korektný partner, overený dlhoročnou spoluprácou. Pružne a profesionálne reaguje na naše špecifické personálne potreby.

VIAC

S agentúrou Edymax spolupracujeme už druhým rokom. Behom tejto doby nám pomohla s obsadením viacero pracovných miest.

Pozitívne hodnotíme predovšetkým kvalitu odporúčaných kandidátov, profesionalitu s akou k jednotlivým výberovým konaním agentúra pristupuje. V neposlednej rade aj rýchlosť a operatívnosť ako reaguje na naše potreby. Na základe našej doterajšej spolupráce a našou spokojnosťou môžeme ich služby jedine odporučiť.

VIAC

Firme Edymax sa darí v trvalom zlepšovaní, ci už ide o nápady, ktoré vedú k zlepšovaniu kľúčových ukazovateľov (fluktuácia a dochádzka).

Tak v podnetoch na lepšiu spoluprácu či zvýšenie motivácie svojich zamestnancov. Riadiaci tým zodpovedný za spoluprácu s našou firmou pracuje podľa našich predstáv.

VIAC

Personálna agentúra Edymax je naším dlhoročným partnerom v oblasti dodávania dočasne pridelených pracovníkov.

Oceňujeme najmä ich flexibilitu a snahu pri plnení naších požiadaviek, či už sa jedná o výkyvy v objemoch výroby, alebo každodenný servis koordinátorov agentúry Edymax, na ktorú má naša spoločnosť naozaj vysoké nároky.

VIAC