Úplné zastrešenie personálnych služieb

V Edymax Personal je pre nás samozrejmosťou poskytovanie komplexného riešenia vo sfére personálnych služieb na tej najvyššej možnej úrovni a pod dohľadom skutočných profesionálov.

V rámci komplexného zastrešenia personálnych služieb ponúkame:

 • pružné reagovanie na aktuálne požiadavky pracovného trhu
 • rozsiahle databázy uchádzačov o zamestnanie
 • záruku precízneho a kvalitného výberu nových zamestnancov
 • úsporu času a energie v súvislosti s vedením výberových konaní a administratívnou agendou
 • zabezpečenie kvalifikovaných pracovníkov aj pre krátkodobé či sezónne práce
 • koordinátora koordinujúceho činnosť agentúrnych zamestnancov
 • pravidelné školenia zamestnancov a možnosť tréningov v našich vlastných Skill centrách
Kontaktný formulár

V personalistike sa opierame o niekoľkoročné skúsenosti, rýchly recruitment, dôkladný výber vhodných uchádzačov i overenú diagnostiku ich zaradenia do pracovného procesu, cielime však aj na oblasť motivácie zamestnancov, vytváranie nových pracovných pozícií či samotný návrh vhodnej organizačnej štruktúry firmy.

Náš PERSONAL AUDIT a služba TRY & HIRE – komplexnosť, efektívnosť, úspora

V oblasti personálnych služieb vstupuje do popredia aj proces moderného personálneho auditu, prostredníctvom ktorého definujeme potreby spoločnosti a stanovujeme jasné kritériá v oblastiach vzdelania, odbornosti a skúseností na jednotlivých pracovných pozíciách. Na základe Vašich presných požiadaviek pripravíme analýzu pracovnej pozície a definovanie pracovnej náplne a zacielime tiež na posudzovanie práce zamestnancov cez:

 • kvalitu pracovného prostredia a pracovných prostriedkov
 • vnímanie náplne práce a pracovného prostredia zamestnancom
 • sebareflexiu zamestnanca v oblasti výkonov

 

 

„V rámci zastrešenia personálnych služieb prichádzame s konkrétnou službou  TRY & HIRE komplexným zabezpečením výberu správnych ľudí na pracovné pozície bez straty času vynaloženej na výberové konania a odbremenením od komunikácie s úradmi, zvyšovania nákladových položiek i administratívy spojenej s rozviazaním pracovného pomeru.“

TRY&HIRE Vám umožní:

 • vznik pracovného pomeru podľa Vašich požiadaviek
 • vykonávanie práce zamestnancami bez zmeny v systéme riadenia a podľa Vašich pokynov
 • možnosť náboru a následného výberu z viacerých kandidátov
 • prispôsobenie skúšobnej doby podľa Vašich požiadaviek
 • komplexné prevzatie starostlivosti o zamestnanca
 • vytvorenie časového priestoru na testovanie, preverenie schopností a zručností zamestnanca
 • zvýšenie motivácie zamestnancov
 • okamžitú úsporu mzdových nákladov
 • zníženie administrácie spojenej s uzavretím a rozviazaním pracovného pomeru
 • zníženie fluktuácie a zvýšenie produktivity zamestnancov

Kontaktný formulár

Referencie

Naši úspešní partneri

           

Oceňujeme rýchlosť a flexibilitu Edymaxu v prideľovaní zamestnancov pre našu spoločnosť.

Komunikácia zo strany spoločnosti Edymax je rýchla a presná. Koeficient fluktuácie je v poslednej dobe a má trend na zlepšovanie ale stále niesme v spoločnom cieli.

VIAC

S agentúrou práce Edymax Holding a.s. spolupracujeme už od roku 2007. Ich služieb využívame najmä pre obsadzovanie pozícií operátorov vo výrobe a silami v LOGISTIC.

Podmienky spolupráce sú nastavené zmluvou a prebiehajú v súlade s normou LSO 16949 a zároveň s podmienkami určenými výrobou kritického dielu (D) bŕzd. Agentúra je veľmi flexibilná a včas reaguje na náš dopyt po zamestnancoch, s agentúrou máme nastavený pravidelný týždenný režim schôdzok, na ktorých sa riešia prevádzkové záležitosti. Na pohovory k nám prichádzajú doposiaľ preverení zamestnanci. Vďaka tomu sme schopní zabezpečiť obsadenie chýbajúcich pozícií vo výrobe a splniť v termíne požiadavky našich zákazníkov. V súčasnej dobe zamestnáva okolo 100 zamestnancov agentúry práce Edymax Holding a.s.

VIAC

Vďaka spolupráci so spoločnosťou Edymax sme získali kvalitných a spoľahlivých zamestnancov.

Stabilná niekoľko mesačná spolupráca nám umožňuje poskytovať našim zákazníkom kvalitné produkty, neustále inovovať a flexibilne reagovať na akýkoľvek dopyt a potreby trhu. Veľké výhody vidíme tiež v poradenstve v zmysle zmien a noviel Zákonníka práce.

VIAC

Spolupráca so spoločnosťou EDYMAX SE nám umožňuje preklenúť obdobia dlhodobých absencií, umožní nám preveriť si schopnosti a zručnosti daného kandidáta na pracovnú pozíciu.

Uľahčuje prácu našim personálnym silám pri zabezpečovaní administratívy spojenej so vznikom, priebehom a ukončením pracovného pomeru zamestnancov, vedením a spracovaním mzdovej agendy.

VIAC

História úspešnej spolupráce v oblasti poskytovania personálnych služieb s firmou Edymax siaha až do prvopočiatkov pôsobenia Samsungu na Slovensku.

Počas obdobia zmluvného vzťahu spoločnosť dodávala kvalitných zamestnancov s požadovanou kvalifikáciou, zručnosťou a hlavne načas. Mnohí z nich sa stali našimi kmeňovými zamestnancami a patria medzi najlepšie hodnotených. Práve tradícia, rýchlosť a flexibilita odozvy sú parametre pre ktoré počítame s Edymaxom aj do budúcnosti.

VIAC

Spolupráca s agentúrou dočasného zamestnávania EDYMAX SE v oblasti dočasného prideľovania sa začala v roku 2007 a pretrváva doteraz.

EDYMAX SE so svojim tímom vyčleneným na projekte v PCA Slovakia s.r.o. svoju úlohu zvláda napriek náročným podmienkam na trhu práce na Slovensku. Pozitívne hodnotíme najmä promptný a flexibilný prístup náborového tímu EDYMAX SE na riešení náročných úloh súvisiacich so zabezpečením náboru dočasných zamestnancov v požadovanom termíne, kvalite a množstve. ADZ zabezpečuje kvalitných dočasných zamestnancov s dôrazom na motiváciu pracovať v automobilovom priemysle a osobnosť kandidátov. EDYMAX SE participujúci na projekte v našej spoločnosti je zložený z kvalifikovaných, fundovaných a stabilných koordinátorov, náborových pracovníkov a ostatných odborných referentov. EDYMAX SE sa podieľa na nábore zamestnancov v profesiách: Operátor výroby, kontrolór kvality, vodič VZV, ukladač a ďalších žiadaných robotníckych postoch. Dočasne pridelení zamestnanci sú na prevádzkach: lisovňa, zvarovňa, lakovňa, montáž, kvalita, logistika. Aktuálne v našej spoločnosti má EDYMAX SE pridelených 250 dočasných zamestnancov. Naša spoločnosť sa rozhodla aj naďalej spolupracovať s agentúrou EDYMAX SE pri zabezpečovaní ďalšej potreby náboru dočasne pridelených zamestnancov.

VIAC

Vďaka spolupráci so spoločnosťou Edymax sme získali kvalitných zamestnancov, na ktorých sa môžeme vždy spoľahnúť.

Stabilná niekoľko ročná spolupráca nám umožňuje poskytovať naším odberateľom kvalitné produkty, neustále inovovať a flexibilne reagovať na akýkoľvek dopyt a potreby trhu. Veľké výhody vidíme tiež v poradenstve v zmysle zmien a noviel Zákonníka práce.

VIAC

Personálna agentúra Edymax je spoľahlivý a korektný partner, overený dlhoročnou spoluprácou. Pružne a profesionálne reaguje na naše špecifické personálne potreby.

VIAC

S agentúrou Edymax spolupracujeme už druhým rokom. Behom tejto doby nám pomohla s obsadením viacero pracovných miest.

Pozitívne hodnotíme predovšetkým kvalitu odporúčaných kandidátov, profesionalitu s akou k jednotlivým výberovým konaním agentúra pristupuje. V neposlednej rade aj rýchlosť a operatívnosť ako reaguje na naše potreby. Na základe našej doterajšej spolupráce a našou spokojnosťou môžeme ich služby jedine odporučiť.

VIAC

Firme Edymax sa darí v trvalom zlepšovaní, ci už ide o nápady, ktoré vedú k zlepšovaniu kľúčových ukazovateľov (fluktuácia a dochádzka).

Tak v podnetoch na lepšiu spoluprácu či zvýšenie motivácie svojich zamestnancov. Riadiaci tým zodpovedný za spoluprácu s našou firmou pracuje podľa našich predstáv.

VIAC

Personálna agentúra Edymax je naším dlhoročným partnerom v oblasti dodávania dočasne pridelených pracovníkov.

Oceňujeme najmä ich flexibilitu a snahu pri plnení naších požiadaviek, či už sa jedná o výkyvy v objemoch výroby, alebo každodenný servis koordinátorov agentúry Edymax, na ktorú má naša spoločnosť naozaj vysoké nároky.

VIAC